Với 15 tổ chức đảng cơ sở; 55 chi bộ thuộc các đảng bộ cơ sở và trên 2.000 đảng viên, Đảng bộ Bộ Tư lệnh có nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ Công an quản lý Nhà nước về công tác cảnh vệ; thống nhất chỉ huy, chỉ đạo lực lượng Cảnh vệ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ sang thăm và làm việc tại Việt Nam; bảo vệ ANTT Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình; đón tiếp, hướng dẫn nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng diễn ra trong nhiệm kỳ qua với tần suất cao, đòi hỏi lực lượng Cảnh vệ phải triển khai nhiều hoạt động bảo vệ với quy mô lớn, trên nhiều địa bàn khó khăn, phức tạp.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị liên quan; đặc biệt là sự đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của tập thể Đảng ủy Bộ Tư lệnh, cấp ủy và chỉ huy các cấp, với quyết tâm cao, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

  Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội VIII đề ra, Đảng bộ Bộ Tư lệnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nâng cao hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân cho cán bộ, chiến sỹ. Đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Quy định của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu với nhiều nội dung và hình thức phong phú; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát những khâu yếu, những lĩnh vực công tác nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực…

Qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Cảnh vệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Xác định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Đảng ủy Bộ Tư lệnh tập trung lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ. Thường xuyên, kịp thời rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Chủ động làm tốt công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng CBCS nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, tổ chức bộ máy mới; tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ quyết định thành lập và triển khai Phòng Cảnh vệ miền Trung. Không ngừng củng cố, hoàn thiện và nâng cao lý luận công tác Cảnh vệ thông qua việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, pháp chế; đã tham mưu xây dựng, triển khai thi hành Luật Cảnh vệ và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Tăng cường công tác huấn luyện, hợp tác với những đối tác, bạn bè truyền thống; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác huấn luyện với cảnh vệ các nước có nền khoa học kỹ thuật hiện đại trong thực hiện công tác Cảnh vệ. Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát công tác hậu cần, dự án, đảm bảo nhiều dự án trọng điểm được triển khai thực hiện… từng bước đáp ứng yêu cầu công tác, huấn luyện, chiến đấu và xây dựng lực lượng của đơn vị.

Với quyết tâm cao và sự tập trung lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Gần 12.000 cuộc/lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; gần 1.000 cuộc mít tinh, hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức; gần 400 đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam được bảo vệ tuyệt đối an toàn; trên 8 triệu lượt đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đón tiếp trọng thị, chu đáo, an toàn; ANTT Cụm di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình và các mục tiêu trọng yếu được giữ vững.

Nhiều sự kiện văn hóa, chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước và quốc tế đã được bảo vệ thành công như: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132; Năm APEC 2017 và tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng; Đại lễ phật đản Vesak 2019; Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiền lần 2 được tổ chức tại Hà Nội và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un…

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, mặc dù chưa có tiền lệ, xong cùng với việc lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cho CBCS, Đảng bộ Bộ Tư lệnh đã nhạy bén trong công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động xây dựng, triển khai các phương án, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hội nghị của Trung ương, Quốc hội và các hội nghị trong khuôn khổ năm ASEAN trước tác động tiêu cực của tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh tích cực, chủ động triển khai các phong trào thi đua của Đoàn, của Hội; tăng cường các hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng.

2 lần Đoàn nghệ thuật quần chúng BTL giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội diễn NTQC CAND; hàng trăm huy chương các loại tại các giải thi đấu thể thao trong và ngoài ngành; Đoàn Thanh niên phối hợp Hội Phụ tổ chức hiến máu tình nguyện, quyên góp ủng hộ xây dựng 5 điểm trường, 2 căn nhà tình nghĩa cùng hàng nghìn suất quà với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng cho các địa bàn, gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức tuyên dương các cháu học sinh giỏi là con cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ… Những hoạt động đó đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Cảnh vệ trong lòng nhân dân.

Đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực công tác; 48 lượt tổ chức đảng được công nhận danh hiệu “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 570 lượt đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; là kết quả mang tính tất yếu của sự đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thời gian tới, dự báo tình hình ANCT và dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, khu vực, trong nước tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và khó lường, tác động trực tiếp và đặt ra cho công tác cảnh vệ nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có giải pháp toàn diện, lâu dài để lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, Đảng bộ sẽ xây dựng nghị quyết và chương trình hành động toàn khóa. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình có liên quan đến công tác cảnh vệ, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ Công an các chủ trương, giải pháp về công tác cảnh vệ; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch bảo vệ; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ; phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác cảnh vệ; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ khoa học kỹ thuật cho CBCS trong thời đại cách mạng khoa học 4.0.

Hai là: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng. Tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; ý thức trách nhiệm trước công việc nhằm củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, lòng trung thành, tận tụy của CBCS Cảnh vệ. Ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chiến sỹ.

Chủ động làm tốt công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng CBCS; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên chiến sỹ sai phạm, góp phần làm giảm tỷ lệ CBCS vi phạm kỷ luật. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị đảm bảo phù hợp với đặc thù công tác cảnh vệ. Thực hiện tốt chế độ chính sách, quan tâm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần nhằm động viên CBCS nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ba là: Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, dự án. Trọng tâm là: đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trang bị vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ đã được phê duyệt; dự án trụ sở doanh trại các đơn vị, trung tâm huấn luyện.

Tiếp tục đăng ký đề xuất thực hiện dự án trang bị đồng bộ vũ khí, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc, các thiết bị đặc chủng cho lực lượng Cảnh vệ giai đoạn 2021 – 2025; từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, giúp CBCS yên tâm công tác.

Phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, kế thừa thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng lực lượng CAND góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Trần Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ