Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 do Bộ Công an phát động; nội dung thi đua của các đơn vị trong Cụm chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở bám sát khẩu hiệu hành động của Bộ “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” sát thực tiễn, phong trào thi đua tập trung vào việc giải quyết các khó khăn, phức tạp, những vấn đề nổi lên về ANTT và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an để tham mưu, đề xuất tổ chức, triển khai các phương án nghiệp vụ đảm bảo hậu cần, tài chính trong đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo giữ vững ANQG và TTATXH trong tình hình mới.

Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệnh CAND, quy định của đơn vị trong xây dựng tác phong, chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh của người chiến sỹ  CAND. Gắn phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019 và các phong trào thi đua, cuộc vận động với các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị ký Giao ước thi đua của Cụm thi đua số 8.

Thông qua phong trào thi đua, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong Cụm tạo không khí thi đua sôi nổi, củng cố mối quan hệ phối hợp, đoàn kết chặt chẽ, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong Cụm thi đua; động viên, khích lệ CBCS các đơn vị trong Cụm thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận tại Hội nghị.

Về chỉ tiêu thi đua năm 2019, phấn đấu 100% các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các Đảng bộ trong Cụm thi đua được phân loại “Trong sạch, vững mạnh” trong đó phấn đấu 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, không có CBCS vi phạm pháp luật, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung và một số giải pháp nhằm tổ chức hiệu quả phong trào thi đua  “ Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019; đồng thời đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua cùng ký kết giao ước thi đua “ Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019.

Tâm Phạm