Gia đình ông Nguyễn Văn Mùi nhận nhà mới do cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 8 – Bộ Công an, trao tặng.

Ông Mùi nguyên là cán bộ Ban An ninh Khu V, là bệnh binh CAND, có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

 Ngôi nhà được xây dựng mới trên diện tích gần 100m2, tổng trị giá 250 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ Công an Cụm thi đua số 8 quyên góp hỗ trợ 90 triệu đồng

N.Thùy