Hưởng ứng phong trào thi đua của Bộ Công an, từ đầu năm 2011, Công an các tỉnh trong Cụm thi số 8 đã bám sát mục tiêu, yêu cầu công tác, xây dựng Nghị quyết chuyên đề, phát động nhiều đợt thi đua phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa phương, gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và phong trào "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ" nên phong trào thi đua Vì ANTQ đã có chuyển biến mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành có hiệu quả các công tác trọng tâm, góp phần giữ vững ANQG và chuyển biến về TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đặc biệt là bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp

Bé Hoa - Hữu Nhân