Dự Hội nghị có Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Lưu , Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Trong năm 2019, Cụm thi đua số 6 tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” do Bộ Công an và Công an TP Hà Nội phát động. 

Thiếu tướng Đào Thanh Hải phát biểu tại Lễ ký kết giao ước thi đua "Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019.

Căn cứ vào chương trình, chỉ tiêu công tác năm 2019, các thành viên trong Cụm thi đua số 6 đã thống nhất xây dựng khẩu hiệu hành động: Cán bộ, chiến sĩ  Cụm thi đua số 6 “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải biểu dương, ghi nhận những kết quả công tác của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và đại diện chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 6.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội quán triệt nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới và yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 tiếp tục bám sát những chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố về đảm bảo ANTT, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản; coi đây là căn cứ để giải quyết công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Thực hiện tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chủ động triệt phá các ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen”.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải đề nghị, các đơn vị trong cụm thi đua tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường các biện pháp, giải pháp để phục vụ người dân được tốt hơn. Cùng với đó, cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng và phòng cháy, chữa cháy.

M.Hiền