“Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu bảo kê, “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp, xâm hại trẻ em, ma tuý... Phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; tiếp nhận 100% tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết đạt tỷ lệ 90% trở lên; tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 60% trở lên; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra” – là trong những nội dung giao ước thi đua mà các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 5, Bộ Công an đã ký cam kết ngày 3/3 tại Công an tỉnh Thanh Hoá. Cụm thi đua số 5 gồm Công an 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị giao ước thi đua, 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 đã ký cam kết tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước của Bộ Công an về công tác thi đua khen thưởng; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020, chủ động xât dựng chương trình kế hoạch thực hiện các mặt công tác với khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị trong Cụm. Đảm bảo an ninh trên tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng, các sự kiện chính trị văn hoá – xã hội quan trọng của đất nước và địa phương.

Đại diện các đơn vị Cụm Thi đua số 5 ủng hộ xây nhà tình nghĩa

Các đơn vị còn thống nhất thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân, quản lý chặt chẽ các đối tượng tại địa bàn cơ sở, giảm tỷ lệ tái phạm tội, tăng cường bắt các đối tượng truy nã. Tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân; phấn đấu giảm ít nhất 10% số người chết do TNGT, hạn chế xảy ra cháy nổ. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở...

Các đơn vị trong Cụm Thi đua số 5 ký giao ước thi đua

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, đại diện đơn vị Cụm trưởng cho biết phong trào thi đua nhằm tạo không khí sôi nổi, củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất của các đơn vị trong Cụm; phổ biến, học tập về phương pháp, biện pháp tổ chức phát động, thực hiện phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến; động viên, khích lệ CBCS các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Phương Thuỷ