Năm 2020, Cụm thi đua số 9 (do Công an tỉnh Trà Vinh làm Cụm trưởng) đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, như: tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị diễn ra trên từng địa bàn; phấn đấu kéo giảm tội phạm hình sự ít nhất 5%; điều tra, khám phá án chung đạt tỷ lệ 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95% trở lên; tiếp nhận, xử lý 100% tin báo, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; kiềm chế tai nạn giao thông và giảm các vụ cháy, nổ; tập trung chỉ đạo tốt đại hội Đảng các cấp trong Công an, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Đại diện lãnh đạo Công an 8 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 9 ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. 

Để đạt được các chỉ tiều đề ra, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề ra nhiều nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện, như: chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. 

Giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực an ninh chính trị. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện tiêu chí an toàn về an ninh trật tự. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tác phong công tác, lề lối làm việc.

Tại hội nghị, đại diện Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 9 đã ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Đạt Nhân