Dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; Đại tá Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an, đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng chức năng Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019, các đơn vị Công an trong Cụm đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chủ đề công tác của toàn lực lượng là “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” và phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Cụm thi đua số 4 ký giao ước thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019.

Các đơn vị Công an trong Cụm tập trung thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hình thức và biện pháp thi đua, đảm bảo cụ thể, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Tổ chức các đợt thi đua thường xuyên gắn với các đợt thi đua đặc biệt, thi đua ngắn ngày; Gắn kết phong trào thi đua Vì ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động khác. 

Tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, biện pháp, cách làm hay trong phong trào thi đua Vì ANTQ. Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua phải tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an năm 2019. Trong đó thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoat động hiệu lực, hiệu quả đi đôi với điều chỉnh, bố trí các lực lượng, tinh giản biên chế. Tăng cường lực lượng Công an chính quy xuống cơ sở làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT và đảm nhận các chức danh công an xã.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, của các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANQG, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ; tổ chức có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, không để tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen’, chú trọng tấn công mạnh các loại tội phạm côn đồ, bạo lực, xiết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm hoạt động ổ nhóm...Tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên.

Tăng cường công tác quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp làm giảm tai nạn giao thông, phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, tạo chuyển biến tích cực về trật tự công cộng. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS. Chủ động đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính góp phần đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng….  góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nguyễn Bình – Quốc Huy