Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng Cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị. 

Về phía địa phương, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đến dự. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Công an 13 tỉnh trong cụm thi đua số 6 và 7.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2017, Công an các tỉnh trong cụm thi đua số 6 và 7 đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017 và chương trình công tác XDLL CAND. 

Trong đó đã tập trung vào những chủ trương lớn, những nhiệm vụ trọng tâm như: Phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ”; tổ chức các đợt hoạt động sinh hoạt chính trị thiết thực, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ CBCS; tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW4, TW5 (khóa XII)… để triển khai, cụ thể hóa, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. 

Qua đó, nhiều việc đã đạt chất lượng, thể hiện tính chủ động, sáng tạo, góp phần quan trọng giúp Công an các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an các đơn vị trong cụm thi đua số 6 và 7. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an các tỉnh thuộc cụm thi đua số 6 và 7 tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ CAND. Trong đó cần chú ý công tác nắm và giải quyết tư tưởng để giải quyết xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND bản lĩnh và luôn tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các đại biểu tham gia tại hội nghị
Tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng lực lượng CAND gắn với nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Bên cạnh đó, cần tập trung rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, kiên quyết tinh giản những cán bộ, chiến sỹ có thái độ làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm và nhiều năm liền không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc các quy trình về công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và phòng chống tiêu cực.

Văn Thành