Từ đầu năm đến nay, Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 2 và số 3 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Xây dựng lực lượng CAND. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ với chủ đề xuyên suốt là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị.

Chủ động tổ chức tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề về an ninh trật tự xảy ra, không để bị động, bất ngờ, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và của lực lượng CAND. Tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua đặc biệt với nội dung, biện pháp thiết thực, qua đó đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phong phú gắn với chức năng nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình địa bàn...

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 và số 3, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm về công tác Xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới. 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đề nghị Công an các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; chú trọng thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng lực lượng gắn với nhiệm vụ giải pháp cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII; Tăng cường tuyên truyền về gương chiến đấu mưu trí dũng cảm, sẵn sàng hi sinh của cán bộ, chiến sĩ CAND; cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt của cán bộ chiến sĩ Công an và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…

P.Thúy - T.Vy