Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị CAND; đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng các đồng chí lãnh đạo trong Cụm thi đua số 2 dự hội nghị. 

Năm 2018, Công an 7 tỉnh phía Bắc trong Cụm thi đua số 2 gồm: Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai đã triển khai, phát động thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; xây dựng khẩu hiệu hành động "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì bình yên biên cương Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân". 

Trao tặng số tiền 140 triệu đồng hỗ trợ cho 2 cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn.

Làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững ANCT, TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; đồng thời bình xét, suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Công an tỉnh Sơn La; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho Công an 3 tỉnh: Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Bẩy biểu dương những thành tích đạt được của Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 2 Bộ Công an; đồng thời yêu cầu Công an các tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. 

Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” gắn với chỉ tiêu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. 

Tại hội nghị, đại diện Ban Giám đốc Công an 2 tỉnh Cao Bằng và Sơn La đã trao tặng số tiền 140 triệu đồng của Công an 7 tỉnh trong Cụm thi đua số 2 quyên góp hỗ trợ cho 2 đồng chí cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách đang công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng để làm nhà.

Thanh Duyên-Ngọc Ánh