Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong năm 2016, Cụm thi đua số 11 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được các Bộ, ngành và Thành phố giao cho. Đã triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung, chỉ tiêu thi đua, tập trung vào các nhiệm vụ công tác trọng tâm được xác định từ đầu năm, làm tốt công tác tham mưu phục vụ các Bộ, ngành, UBND Thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. 

Công tác chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua có nhiều đổi mới, phù hợp với tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị; mỗi CBCS, công chức, viên chức đều phấn đấu, nỗ lực trong thực hiện các chỉ tiêu công tác và hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung của các đợt thi đua.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017

Trong năm, các đơn vị trong Cụm tích cực hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị” của UBND Thành phố phát động; đóng góp, tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn và bị thương trong khi làm nhiệm vụ… Ngoài ra, nhiều đợt thi đua cao điểm, chuyên đề, ngắn hạn phù hợp với tính chất đặc điểm nhiệm vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng ở mỗi đơn vị cũng đã được tổ chức phát động.

Tiếp tục trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 11 tổ chức tham luận và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác trong thời gian tới, góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội. 

6 đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Minh Hiền