Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Tham mưu chính trị Tổng cục Chính trị CAND, cơ quan thường trực Hội đồng thi đua Tổng cục đã báo cáo kết quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016 của Cụm thi đua; kết quả thi đua của các đơn vị trong cụm gồm: Cục Tham mưu; Cục Tổ chức cán bộ; Cục Đào tạo; Cục  Công tác chính trị; Cục công tác đảng và công tác quần chúng; Báo CAND; Nhà xuất bản CAND; Tạp chí CAND; Viện lịch sử Công an; Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Cục Chính sách; Trung tâm phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã nêu cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, khách quan, công tâm, cầu thị trong việc nhận xét, đánh giá kết quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016 của từng đơn vị, thể hiện trong thảo luận tại Hội nghị và qua việc bỏ phiếu suy tôn, bình chọn danh hiệu thi đua của từng đơn vị...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn đã biểu dương thành tích các đơn vị trong Cụm thi đua các Cục trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND đã đạt được trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016. 

Thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017. Hiệu quả, chủ trương của những phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phải có tính kế thừa, phát huy kết quả, truyền thống tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các năm tiếp theo. 

Đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh nội vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được mục tiêu phong trào đã đề ra...

Anh Hiếu