Chiều 4/8, Đảng bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ (HSNV) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết giới thiệu nhân sự để bầu  Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có sự thay đổi về tổ chức, nhưng Đảng bộ Cục HSNV đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nhiều nhiệm vụ lớn mang tầm chiến lược về công tác HSNV. 

Với tinh thần “Chủ động, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong từng giai đoạn cụ thể, Đảng uỷ, Cục HSNV đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục HSNV An ninh, Cảnh sát nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng uỷ Cục HSNV đề ra.

Đảng uỷ Cục HSNV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp công tác, bám sát tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng HSNV; đã ra Nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong cả nhiệm kỳ và trong từng năm; chỉ đạo chuyên môn cụ thể hoá các nội dung này vào chương trình công tác của Cục, trong đó xác định nhệm vụ trọng tâm của công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ. 

Đảng bộ Cục HSNV đã lãnh đạo, đơn vị thực hiện tiếp nhận hàng triệu yêu cầu các loại; phát hiện 665 đối tượng của 632 vụ án, thông báo cho các trại giam tổ chức bắt 25 phạm nhân trốn truy nã.

Tiếp nhận, xử lý dữ liệu xuất nhập cảnh do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh chuyển về, phát hiện nhiều trường hợp có thông tin, tài liệu gửi Công an các đơn vị, địa phương; khai thác, nghiên cứ hồ sơ lữu trữ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh chuyên án...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát  biểu chỉ đạo Đại hội

Các đại biểu đã tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp nhận, tra cứu, khai thác thông tin; đăng ký, quản lý, kiểm tra, hướng dẫn công tác...

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã biểu dương những kết quả công tác mà Đảng uỷ Cục HSNV đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh đến việc đơn vị thay đổi về tổ chức, lãnh đạo, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn... nhưng BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục HSNV đã bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng uỷ Công an Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

Đại hội bỏ phiếu bầu Đảng uỷ nhiệm kỳ mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh đến những khó khăn, thách thức của bối cảnh tình hình mới, nhất là tốc độ đột phá của cuộc Cách mạng 4.0 và mặt trái của cuộc cách mạng sẽ tiềm ẩn về sự gia tăng của tội phạm. 

Qua đó đề nghị Đảng bộ Cục HSNV tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chất lượng đảng viên; siết chặt kỷ luật kỷ cương, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị; coi trọng công tác cán bộ từ tuyển dụng, biên chế, điều động, bổ nhiệm...,yêu cầu công tác cán bộ phải dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào BCH Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025

“Công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, kết luận rõ ràng, nghiêm minh” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh và đề nghị Đảng uỷ, lãnh đạo Cục HSNV cần quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác HSNV; tham gia xác minh, thông tin nhanh kết luận về công tác nhân sự phục vụ Đại hội các cấp, bầu cử Quốc hội; chủ động đáp ứng tối đa yêu cầu nghiệp vụ của của Ngành Công an. 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, nhất là ứng dụng tự động hoá trong nhập dữ liệu, khai thác thông tin. Đảm bảo nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng chống lộ lọt bí mật, đa dạng hoá công tác thu thập thông tin...Phương Thuỷ