Ngày 2-1, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2019, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã tham mưu cho Bộ Công an triển khai kế hoạch xây dựng Thông tư mới quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND. Công tác kiểm tra, hướng dẫn được chú trọng, tạo sự gắn kết giữa công tác hồ sơ nghiệp vụ với các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra, xử lý tội phạm. Công tác tiếp nhận, đăng ký, quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ nghiệp vụ được thực hiện đúng quy định. Đã tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin phục vụ kịp thời hiệu quả các mặt công tác công an và yêu cầu của các  cơ quan, tổ chức và công dân theo quy định.

Trong năm, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã tiếp nhận và xử lý hàng triệu yêu cầu tra cứu phục vụ công tác nghiệp vụ, tuyển sinh, tuyển dụng, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Giấy xác nhận không tiền án và các yêu cầu khác của các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND.

Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Tô Văn Huệ quán triệt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Hệ thống nhận dạng vân tay tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ tiếp nhận, tra cứu hàng nghìn dấu vết vân tay hiện trường của hơn 800 vụ án, phát hiện đối tượng của 116 vụ án. Đặc biệt, đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng rà soát tra cứu vân tay các đối tượng đang có quyết định truy nã để phát hiện các trường hợp có thông tin mới, thông báo các đơn vị tổ chức truy bắt được 28 đối tượng. Điển hình, đã bắt được đối tượng giết người, cướp tài sản cách đây gần 12 năm tại Yên Bái; bắt đối tượng truy  trốn truy nã 30 năm...

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết thống nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm có 78 lượt tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội ngị, Thứ trưởng Lương Tam Quang biểu dương những thành tích, kết quả công tác mà lãnh đạo, cán bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2019.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cần hết sức coi trọng, có kế hoạch thật cụ thể đổi mới toàn diện các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ theo hướng nâng cao tính chiến đấu, khắc phục tư tưởng hành chính đơn thuần, tạo sự gắn kết chặt chẽ công tác hồ sơ nghiệp vụ với các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an; phối hợp xây dựng cơ quan hồ sơ các cấp thực sự trở thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của toàn lực lượng Công an nhân dân. 

Tổ chức tốt công tác tra cứu, xác minh thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác rà soát nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kiên quyết không để lọt cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới hoặc đi dự Đại hội cấp trên.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về hồ sơ nghiệp vụ, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật, hiện đại hóa toàn diện các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ, xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung gắn với phân cấp, phân quyền và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Rà soát, chấn chỉnh các hệ thống thông tin; nâng cao chất lượng thông tin trong cơ sở dữ liệu điện tử, chất lượng tài liệu trong hồ sơ nghiệp vụ.

Chú trọng chủ động, tích cực củng cố chất lượng thông tin trong cơ sở dữ liệu; khai thác, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, tuyển sinh  tuyển dụng vào CAND và các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, công dân theo quy định. Tích cực tham gia các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ các sự kiện trọng đại của đất nước.


Phương Thuỷ