Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã được tổ chức sâu rộng, đổi mới nội dung, hình thức phát động, bám sát thực tiễn công tác chiến đấu của Cục và các đơn vị trực thuộc. Trong 5 năm qua, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ đã làm tốt xử lý thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các cơ quan, ban, ngành và lực lượng Công an các cấp, các yêu cầu chính đáng của công dân. 

Ban Tổ chức trao thưởng cho các cá nhân 

CBCS Cục Hồ sơ Nghiệp vụ đã làm tốt công tác tham mưu nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra toàn diện các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ của cả lực lượng An ninh, Cảnh sát theo hướng đổi mới. Công tác kiểm tra, hướng dẫn đã góp phần thúc đẩy, phục vụ có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ cơ bản, đưa việc chấp hành chế độ hồ sơ nghiệp vụ từng bước đi vào nền nếp; đẩy mạnh ứng dụng tin học vào công tác hồ sơ nghiệp vụ, trong đó đã mở rộng triển khai phần mềm quản lý tờ khai CMND cho các địa phương và các đơn vị cấp quận, huyện, tổ chức chia sẻ khai thác dữ liệu phục vụ cấp hộ chiếu cho công dân.

Với những kết quả, thành tích nổi bật, từ năm 2015-2020, Cục Hồ sơ nghiệp vụ được Bộ Công an tặng Cờ thi đua trong 3 năm liên tục được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp tặng nhiều danh hiệu khen thưởng.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

6 tháng đầu năm 2020, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ đã tổ chức tốt công tác tra cứu, xác minh thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác rà soát nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật, hiện đại hóa toàn diện các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ, xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung gắn với phân cấp, phân quyền và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Rà soát, chấn chỉnh các hệ thống thông tin; nâng cao chất lượng thông tin trong cơ sở dữ liệu điện tử, chất lượng tài liệu trong hồ sơ nghiệp vụ...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân.


P. Thuỷ