Năm 2017, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, các nội dung hoạt động, phong trào của Hội phụ nữ Cục đã được Hội phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND ghi nhận, đánh giá cao. 

Hội phụ nữ Cục đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”; phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng, đem lại hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực. 

Tổng kết đợt thi đua đặc biệt gắn với tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017, Hội phụ nữ Cục Công tác chính trị đã được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen, 20  cá nhân được Hội phụ nữ Bộ Công an và các cấp khen thưởng…

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị trao Bằng khen của Hội phụ nữ Bộ Công an cho các hội viên có thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu: Năm 2018 là năm diễn ra nhiều lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước nói chung, của lực lượng CAND nói riêng. 

Cục Công tác chính trị với vai trò tham mưu, trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND, 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc…, trước mắt, tất cả các đơn vị thuộc Cục, trong đó có hội viên phụ nữ cần tập trung cao độ, gấp rút hoàn thành các công việc được giao. 

Hội phụ nữ tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các Luật, chính sách mới liên quan đến công tác phụ nữ; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động“ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…


Vũ Hiên