Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau hơn 2 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết đại hội Công đoàn CAND lần thứ IV, Ban chấp hành Công đoàn CAND đã hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn các cấp trong CAND tổ chức nhiều hoạt động thết thực, hiệu quả và đã đạt được những kết quả trên mọi mặt.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn hằng năm; đẩy mạnh công tác chăm lo đối với người lao động với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, được đoàn viên, người lao động tin tưởng, ủng hộ.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp những ý kiến quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết đại hội lần thứ IV Công đoàn CAND. Trong đó, chú trọng đến việc cần có những định hướng cụ thể trong việc nâng cao trình độ, tay nghề chuyên môn cho đoàn viên và người lao động trong CAND; tăng cường hoạt động giao lưu giữa các công đoàn trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng hoạt động cũng như học hỏi kinh nghiệm; tăng mức chi chế độ phúc lợi về thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đối với đoàn viên công đoàn; làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, biểu dương những cá nhân, tạp thể có thành tích xuất sắc trong lao động, trong công tác…

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cho rằng, để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết đại hội lần thứ IV Công đoàn CAND nửa nhiệm kỳ còn lại, Công đoàn CAND cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết 20 của Ban chấp hành TW 6 (khóa X), Nghị quyết số 18 của Đảng ủy CATW gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Tích cực tham gia chế độ chính sách có liên quan đến người lao động, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là việc làm, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập; tập trung xây dựng nâng cao chất lượng của công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam khóa X; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, lao động đồng thời làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức tốt các phong trào thi đua...

Văn Thành