Báo cáo chính trị công tác Công đoàn, báo cáo kiểm điểm của BCH lâm thời Báo CAND nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn cơ sở Báo CAND đã đi vào nền nếp, ổn định. Công đoàn cơ sở Báo CAND luôn bám sát chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Biên tập, chương trình công tác của Công đoàn cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên.

Đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Báo CAND với các đại biểu tham dự Đại hội

Phổ biến quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Công đoàn các cấp, giúp đoàn viên Công đoàn nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong công tác; giải quyết hoặc đề xuất Ban Biên tập giải quyết những nguyện vọng chính đáng của đoàn viên; khuyến khích đoàn viên Công đoàn tham gia, sáng tạo nhiều hơn trong phong trào thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH Công đoàn cơ sở Báo CAND lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 7 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Báo CAND nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tá Công Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn CAND; Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo CAND ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ sở Báo CAND đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại diện BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 tặng hoa các đồng chí trong BCH Lâm thời không tham gia BCH Công đoàn Báo CAND nhiệm kỳ 2016-2021.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tá Công Thanh Thảo và Đại tá Đặng Văn Lân yêu cầu BCH Công đoàn cơ sở Báo CAND nhiệm kỳ tới cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trước mắt là chủ động đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn, góp phần vào các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Báo CAND.

Tăng cường trao đổi, giao lưu, học hỏi, gắn bó, phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức quần chúng trong và ngoài đơn vị, từ đó không ngừng đổi mới các hoạt động, phong trào thi đua, thu hút và khuyến khích được đông đảo đoàn viên tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị...

Trần Xuân