Tới dự có Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện các ngành liên quan.

Trong đợt này có 13 phạm nhân được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao quyết định đặc xá cho người được đặc xá.

Theo Đại tá Vũ Thanh Chương, Phó giám đốc Công an thành phố cho biết: “Ngay sau khi có quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương và Bộ công an, Công an TP Hải Phòng đã thành lập tiểu ban tư vấn đặc xá.

Triển khai các công việc tập trung tuyên truyền để CBCS và nhân dân nắm rõ chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc với người bị kết án phạt tù. Khuyến khích họ ăn năn, hối cải, tích cực lao động, học tập,cải tạo tiến bộ để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Niềm vui của những người được đặc xá.

Qua đó các ngành, các đơn vị đã triển khai nghiêm túc công tác đặc xá theo đúng qui trình, hướng dẫn của pháp luật. Rà soát phân loại, chọn lựa đưa vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn để đề nghị đặc xá…

Công an thành phố cũng chỉ đạo Công an các địa phương chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá trở về địa phương nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, sớm có việc làm, ổn định cuộc sống. Đây cũng chính là những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa người được đặc xá tái phạm…”

Văn Thịnh