Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thầy, cô giáo lãnh đạo khoa, bộ môn pháp luật của các Học viện, nhà trường trong CAND…

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh đã trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 1-8-2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Công an Trung ương ban hành một Nghị quyết chuyên đề về công tác hoàn thiện pháp luật cho thấy vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của công tác xây dựng pháp luật đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay mà còn thể hiện sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong điều kiện hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. 

Tại hội nghị, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính trong CAND năm 2017. Đây là năm thứ hai Bộ Công an tổ chức xác định Chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng. 

Theo quy định của Bộ Công an, kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương do Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đánh giá, được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt là một trong các tiêu chí để xét thi đua giữa Công an các đơn vị, địa phương. 

Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đã ghi nhận những nỗ lực của toàn lực lượng trong cải cách hành chính; giá trị trung bình trong công tác cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương ở mức tương đối cao (82.08%), tăng 7.43% so với năm 2016. 

Trong đó, 8 địa phương có Chỉ số cải cách hành chính đạt kết quả xuất sắc; 65 đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt; 15 đơn vị, địa phương đạt kết quả khá và 14 đơn vị, địa phương ở mức hoàn thành nhiệm vụ; chỉ có 1 địa phương không hoàn thành nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 3-11, hội nghị đã tiếp tục được lắng nghe đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trình bày những nội dung cơ bản của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. Ngày 1-1-2018 tới đây, 2 đạo luật này chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là những đạo luật rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Đồng thời, các đạo luật này được xây dựng trên tinh thần cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đặc biệt là đề cao việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự.

Nguyễn Hương