Tham dự kỳ thi gồm 54 cán bộ chiến sỹ đang công tác tại các đơn vị cơ quan điều tra Công an tỉnh được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đề án và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi giấy chứng nhận, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra trong CAND. Trong đó có 34 cán bộ tham gia thi tuyển điều tra viên sơ cấp và 20 cán bộ tham gia thi tuyển điều tra viên trung cấp.

Mỗi thí sinh dự thi các ngạch điều tra viên sơ cấp, trung cấp sẽ thi hai bài thi tương ứng với từng ngạch gồm: Bài thi pháp luật (trắc nghiệm), thời gian làm bài 90 phút và bài thi nghiệp vụ điều tra (tự luận), thời gian 120 phút. Việc tổ chức thi tuyển điều tra viên nhằm xây dựng đội ngũ điều tra viên Công an tỉnh Vĩnh Phúc đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác điều tra hình sự theo quy định.

Công an Vĩnh Phúc là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức thi tuyển điều tra viên theo Đề án của Bộ Công an về thi tuyển điều tra viên. Từ công tác thẩm định hồ sơ của cán bộ đăng ký dự thi cho đến chuẩn bị đề thi chính thức, dự bị đối với từng ngạch và các điều kiện để tổ chức thi tuyển đều được Hội đồng thi tuyển Công an tỉnh thực hiện rất chặt chẽ, nghiêm túc.

Lan Hương- Khương Huyền