Ngày 17/9, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chủ trì cuộc họp tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện cấp thẻ CCCD, trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện việc cấp thẻ CCCD theo lộ trình chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Trà Vinh sẽ chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác, đề ra từng nhiệm vụ, phương án, cách thức thực hiện, nội dung công việc chi tiết cho từng giai đoạn, từng đơn vị, địa phương. 

Từ nay đến hết tháng 10, Công an tỉnh tổ chức rà soát, thống kê, nắm tình hình số người trong độ tuổi được cấp CCCD, nhân lực thực hiện và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ cấp CCCD; đảm bảo cơ sở vật chất, máy móc, vật tư, trang thiết bị, biểu mẫu để tiến hành triển khai cấp CCCD.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương chuyển đổi đồng bộ từ chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ CCCD, tầm quan trọng của việc cấp CCCD để phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực hiện nhu cầu giao dịch của nhân dân. 

Từ ngày 1/11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an cấp huyện, các tổ cấp CCCD lưu động tiến hành thực hiện cấp thẻ theo từng địa bàn được phân công, tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp CCCD theo quy định.

Theo kế hoạch, ngày 1/11 đến hết ngày 30/6/2021, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an cấp huyện sẽ hoàn thành cấp ít nhất 600.000 thẻ CCCD.

Đạt Nhân