Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, tại tỉnh Thái Bình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động, khẩn trương, tích cực của các cấp, các ngành và ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, công tác phòng chống và kiểm soát dịch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng bước đầu.  

Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Bùi Thành

Để có điều kiện trang bị cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, ngân sách phục vụ công tác phòng, chống dịch, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình đã phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. 

Hưởng ứng lời kêu gọi, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình đã tình nguyện đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid-19 với tổng số tiền là 100 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nhân văn, nhân đạo sâu sắc, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân.


Duy Hưng