Đến ngày 25/3, Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% các xã, trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện ( 01 thành phố, 7 huyện), 260 đơn vị hành chính cấp xã (10 phường, 9 thị trấn và 241 xã), là tỉnh có số xã nhiều đứng thứ 3 toàn quốc.  

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Trường – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Công an xã tại huyện Kiến Xương.

Xác định tầm quan trọng của việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Đề án số 03 về điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt; phối hợp các Sở, ngành, đặc biệt là Sở nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều chủ trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Ngay từ đầu năm 2019, Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát nguồn cán bộ tại các phòng nghiệp vụ, các đội nghiệp vụ của Công an địa phương, để sẵn sàng điều động lực lượng về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Yêu cầu đặt ra là cán bộ, chiến sĩ được điều động về công tác tại cơ sở phải đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, phải thực sự là những cán bộ có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh và hoạt động của lực lượng Công an xã.

Đầu năm 2019, đã tăng cường trên 100 đồng chí Công an chính quy xuống các xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh để nhanh chóng tham mưu, giải quyết những vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Đây là cơ sở quan trọng để Công an tỉnh hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã xong trước Đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, đến ngày 25/03/2020, Công an tỉnh đã hoàn thành việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 241/241 xã và 9/9 thị trấn trên trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm chất lượng cán bộ và đúng kế hoạch đề ra.

Bình Vân