Tại buổi tiếp, đại diện lãnh đạo hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hai tỉnh, khu vực biên giới giữa hai nước. 

Trong năm 2018, nhờ làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai bên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các loại tội phạm qua biên giới tuy có nhiều diễn biến phức tạp song được kiềm chế, không có sự việc đột xuất, bất ngờ và phức tạp. Mối quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng khăng khít, nhân dân hai bên đoàn kết, thắm tình hữu nghị.

Lực lượng An ninh tỉnh Khăm Muộn và Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tốt trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, các loại tội phạm nguy hiểm như buôn bán ma túy, hàng lậu, hàng cấm... 

Ngoài ra hai bên đã kịp thời thông báo cho nhau tình hình các loại tội phạm để có phương án phòng chống từ xa... đảm bảo an toàn cho đường biên chung giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng.

Quang Văn