Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức Bộ máy của Công an tỉnh Hà Tĩnh gồm 26 đơn vị cấp phòng, giảm 5 phòng so với tổ chức bộ máy  trước đây...

Ban giám đốc Công an tỉnh cũng công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí, bổ nhiệm, điều động lãnh đạo chỉ huy và cán bộ các đơn vị theo mô hình mới với chức năng, nhiệm vụ được giao theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại tá Lê Văn Sao trao quyết định bổ nhiệm, điều động cho các cá nhân.

Đây là đợt điều động, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự sâu rộng nhằm hoàn thiện về lực lượng và bộ máy tổ chức của Công an Hà Tĩnh theo đề án chung của Bộ Công an. 

Tại buổi lễ  Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc và các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định và tặng hoa, chúc mừng các đồng chí vừa nhận quyết định bố trí, bổ nhiệm, điều động giữ chức vụ Trưởng, phó phòng, Trưởng, phó Công an huyện, thành phố, thị xã theo mô hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Đại tá Lê Văn Sao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng, triển khai trên toàn hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng Công an. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quán triệt thông suốt, đồng lòng và quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và của Ngành. 

Đại tá Lê Văn Sao trao quyết định bổ nhiệm, điều động cho các cá nhân.

Đại tá Lê Văn Sao đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển trong đợt này tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Các đơn vị sau khi được sáp nhập, hợp nhất tập trung kiện toàn cấp ủy, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ. Đoàn kết nội bộ, thống nhất trong tập thể lãnh đạo chỉ đạo,  thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, làm tiền đề vững chắc để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.


Văn Hùng – Anh Cường