Quang cảnh buổi ký kết.

Năm 2017, Công an 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay đã thực hiện tốt biên bản ghi nhớ hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhờ đó tình hình ANTT của 2 tỉnh ổn định, ANTT tuyến biên giới được đảm bảo... 

Các phòng nghiệp vụ, công an các huyện biên giới đã tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra biên giới, đấu tranh, ngăn chặn những phần tử xấu xâm nhập qua biên giới; thường xuyên thông báo cho nhau về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động, hoạt động tuyên truyền đạo trái phép, hoạt động của các đối tượng khủng bố…

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Phối hợp trao đổi kịp thời và thông tin cho nhau về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy chế và phong tục tập quán của mỗi quốc gia.

Tại hội nghị này, 2 bên đã thông qua biên bản ghi nhớ và ký kết hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT, điều tra xác minh, truy bắt tội phạm; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép... 

Sỹ Quý