Đội CSGT Đường sắt thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hà Tĩnh, có nhiệm vụ nắm chắc tình hình và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến giao thông đường sắt thuộc địa bàn Hà Tĩnh; kiểm tra giám sát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đường sắt, đường bộ liên quan đến đường sắt.

Đội CSGT Đường sắt thuộc Phòng CSGTđường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hà Tĩnh

Phối hợp với các lực lượng tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm khác trên tàu, trên tuyến đường sắt thuộc địa bàn phụ trách; tham gia xử lý, điều tra các vụ tai nạn liên quan đến đường sắt…

Được biết, chiều dài tuyến đường sắt ngang qua địa bàn Hà Tĩnh với 74,28 km, qua 3 huyện, 22 xã, thị trấn và có 126 điểm giao cắt với đường bộ; hành khách và lượng hàng hóa thông qua 9 ga trên địa bàn Hà Tĩnh ngày càng lớn, nên việc thành lập Đội CSGT Đường sắt là rất cấp thiết.

Sỹ Quý