Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam...

Năm 2016, quán triệt tinh thần “An ninh chủ động”, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, nhất là trong giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, vấn đề ô nhiễm môi trường... được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tổng kết công tác Công an năm 2016, Công an tỉnh Hà Nam được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, 9 tập thể đơn vị cơ sở được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Nguyễn Đình Khang biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công Công an tỉnh Hà Nam đạt được trong thời gian qua; khẳng định: Những thành tích, kết quả đạt được đã góp phần quan trọng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tạo môi trường ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Điểm lại một số tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, đề nghị Công an tỉnh Hà Nam cần tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác thu thập, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, biện pháp đảm bảo ANTT ở địa phương, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác giáo dục chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác quy hoạch, tổ chức và quản lý cán bộ… 

Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm phi truyền thống, tội phạm mới nổi, như tội phạm có tổ chức, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường... Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hà Nam cần nêu cao vai trò của lãnh đạo chỉ huy các cấp; công tác thi đua khen thưởng phải không ngừng đổi mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Trần Xuân