Do làm tốt công tác chuẩn bị như việc thống kê, rà soát, thông báo trên loa truyền thanh của xã và tới tận hộ gia đình cùng với việc hướng dẫn tận tình, chi tiết của cán bộ, chiến sỹ Phòng PC64, Công an xã… đối với nhân dân nên các thủ tục làm chứng minh nhân dân tại UBND xã được tiến hành nhanh, thuận tiện.

Bên cạnh đó, đoàn công tác còn đến tận nhà để cấp đổi, cấp mới chứng minh nhân dân cho các trường hợp đối tượng chính sách và người già yếu, tàn tật. Đây là một trong những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Phòng PC64 Công an tỉnh Hà Nam, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Văn Đoàn