Tại Hội nghị, hai bên đã trình bày khái quát công tác truy nã tội phạm ở các địa bàn trong thời gian qua, tình hình các đối tượng truy nã còn đang lẩn trốn hiện nay, thông báo những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm truy nã.

Đại tá Trần Ngọc Hợi – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng đánh giá công tác phối hợp, những thuận lợi cũng như những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác truy nã tội phạm.

Đây là dịp để lực lượng Công an tỉnh Hà Nam và lực lượng Cảnh sát Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, trao đổi những kinh nghiệm nghiệp vụ trong công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm truy nã, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Văn Đoàn