Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Tỉnh ủy, UBND và Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Tam Nông đã tập trung tuyên truyền đến các hộ dân, nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh.

Công an huyện Tam Nông tuyên truyền đến các hộ dân.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Tam Nông đến tận nhà các hộ dân, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: tránh tiếp xúc với người lạ, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; hạn chế lại những nơi tụ tập đông người… 

Đoàn Thanh niên Công an huyện Tam Nông phát 225 khẩu trang miễn phí cho 45 hộ gia đình trên địa bàn xã Hòa Bình, góp phần chung tay cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.                                                              

Thân Quốc