Năm 2019, Cụm thi đua công an 17 xã, phường đã triển khai có hiệu quả mọi mặt công tác; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai đề ra phương án, giải pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp về ANTT; chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc án trọng điểm, phức tạp về ANTT, không để xảy ra “điểm nóng”.

Các đơn vị kí kết giao ước thi đua.
Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm.
Toàn cảnh hội nghị.

Đảm bảo chủ động trên cả 3 phương diện “Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn; nghiêm túc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " xây dựng phong trào CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, yên tâm công tác; nêu cao vai trò của các đoàn thể, quần chúng, nhằm phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo của chi đoàn trong việc thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và chủ động phát hiện, ngăn chặn sớm các biểu hiện sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất cao nội dung phát động, giao ước thi đua, tiêu chí và thang điểm thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020 của cụm với những tiêu chí cụ thể; đồng thời ký kết giao ước thi đua trong không khí đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bá Ngọc