Cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, tại khu dân cư kiểu mẫu thôn Kim Sơn xã Sơn Phúc

Để góp phần giúp xã Sơn Phúc huyện Hương Sơn sớm về đích nông thôn mới hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và lực lượng Công an xã Sơn Phúc, Sơn Thuỷ, Sơn Mai; huyện đoàn Hương Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; cấp ủy, chính quyền và đông đảo người dân địa phương đã tham gia lao động cải tạo vườn, chỉnh trang khuôn viên, phát quang xung quanh nhà văn hóa thôn, nạo vét, khơi thông hệ thống mương máng, cống rãnh thoát nước; sẻ phát hành lang an toàn giao thông, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Trong buổi sáng, các lực lượng đã xây dựng được trên 100m hàng rào cho nhà dân tại các thôn kiểu mẫu, sẻ phát hành an toàn giao thông hơn 1km.

Tính từ năm 2014 lại nay, Công an huyện Hương Sơn đã tổ chức quyên góp trên 300 triệu đồng, huy động máy móc, phương tiện để giúp người dân trên địa bàn xây dựng NTM (giá trị thực hiện ước tính trên 3 tỷ đồng).

Xây dựng hàng rào hộ gia đình vườn mẫu tại thôn Kim Sơn xã Sơn Phúc
Huyện đoàn Hương Sơn phối hợp với Đoàn các xã xây dựng hàng rào cho nhà dân tại thôn kiểu mẫu Kim Hoa xã Sơn Phúc
Phát quang đường tại thôn Châu Lâm xã Sơn Phúc
Ánh Dương