Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi công bố quyết định. Dự buổi công bố có Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Cục trưởng cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an, lãnh đạo Sở nội vụ, văn phòng UBND Tỉnh.

Tại buổi Lễ, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã công bố và trao quyết định điều động 38 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, trong đó 13 đồng chí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

Đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động 13 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

Chủ trương tăng cường công an chính quy xuống làm công an xã nằm trong Đề án “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Bộ Công an. Đây cũng là giải pháp tăng cường việc đảm bảo ANTT tại cơ sở, nhất là các địa phương trọng điểm và đang khuyết chức danh Trưởng Công an xã.

Phát biểu tại Lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trung chúc mừng các đồng chí Công an chính quy được điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã. Đồng thời yêu cầu, trên cương vị mới các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phát huy trình độ, năng lực, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Anh Phượng