Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. 

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Báo cáo với Bộ trưởng và Đoàn công tác về việc triển khai, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi Bộ Công an có kế hoạch, Đảng uỷ Công an tỉnh đã tổ chức triển khai các kế hoạch của Bộ, đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện việc bố trí Công an chính quy về xã trên địa bàn tỉnh đúng nội dung kế hoạch, lộ trình thực hiện và giao cho Công an các huyện, thành phố chủ động xây dựng phương án bố trí trên cơ sở con người hiện có, đề xuất Công an tỉnh bổ sung biên chế còn thiếu…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Kon Tum

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian qua.

Toàn cảnh buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum cần tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an trên địa bàn tỉnh, nhất là quan tâm chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, xây dựng công an chính quy.

Về thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn Kon Tum, Bộ trưởng đề nghị: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ để Công an tỉnh triển khai thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. 

Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về kinh phí để cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, cũng như bố trí quỹ đất cho lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh để phục vụ việc xây dựng trụ sở làm việc; sắp xếp, bố trí công việc phù hợp, đảm bảo chế độ chính sách đối với Công an bán chuyên trách, Công an viên.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương hoàn thiện phương án cụ thể bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đối với 45 xã trọng điểm và 41 xã còn lại, trong đó bao gồm cả đề xuất phương án cụ thể việc bố trí công tác đối với Công an xã bán chuyên trách để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND chỉ đạo các huyện phối hợp, triển khai thực hiện; tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sỹ được bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã; hoàn thành tập huấn cho 100% số Công an chính quy trước khi được bổ nhiệm chức danh Công an xã; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng tình ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn; thường xuyên trao đổi, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum phát triển bền vững”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác cũng đã đến thăm, nói chuyện với hơn 200 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Kon Tum đang tham gia lớp tập huấn Công an chính quy đảm nhiệm Công an xã.

 Phát biểu tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để tiếp thực hiện chủ trương tăng cường cho Công an cấp cơ sở, nhất là Công an xã, Công an tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước của Ngành về bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án để xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Trọng tâm là, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai giữa người dân với các cơ quan, doanh nghiệp trong việc giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư. Không để bị động, bất ngờ, không để tội phạm gia tăng, không để người dân tỉnh Kon Tum bất an trước hoạt động của các loại tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi nói chuyện với hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ đảm nhiệm Công an xã

Công an tỉnh Kon Tum phải làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng Công an xã chính quy của Bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mạnh mẽ nhằm tạo sự đồng tình ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn, để nhân dân thấy và hoàn toàn ủng hộ. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đối với số cán bộ, chiến sỹ được bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã, nhất là số cán bộ, chiến sĩ tới đây sẽ bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Chủ động phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, pháp luật đối với số Công an chính quy bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã. Chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn phải hết sức cụ thể, gắn với thực tế, làm sao sau khi được tập huấn cán bộ, chiến sĩ có thể đáp ứng ngay được nhiệm vụ giải quyết tình hình an ninh, trật tự phức tạp nổi lên tại cơ sở, tại địa bàn xã; tập huấn cả về cách thức tiếp công dân, gần dân, về thái độ ứng xử với nhân dân.

Toàn cảnh buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Công an Kon Tum

Cần khẩn trương hoàn thiện phương án cụ thể bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đối với 45 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Tuy đã đã bố trí Công an chính quy tại 32 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT nhưng chưa đảm bảo số lượng theo kế hoạch và 41 xã còn lại, trong đó bao gồm cả đề xuất phương án cụ thể việc bố trí công tác đối với Công an xã bán chuyên trách để tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo Huyện ủy, UBND các huyện phối hợp triển khai thực hiện.

Công an tỉnh Kon Tum cần chủ động, thường xuyên trao đổi, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là khó khăn về kinh phí, khó khăn về nơi ăn, nơi nghỉ, nơi làm việc của cán bộ Công an xã. Trích nguồn kinh phí từ kinh phí xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông để trang bị xe máy, phương tiện công cụ hỗ trợ để Công an xã hoàn thành nhiệm vụ.


Văn Thành