Nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2021 theo Kế hoạch của Công an tỉnh, sau khi thảo luận, đại diện 4 đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua thuộc Công an tỉnh gồm: Cụm thi đua số 1 (khối xây dựng lực lượng- hậu cần), Cụm thi đua số 2 (khối an ninh), Cụm thi đua số 3 (khối cảnh sát) và Cụm thi đua số 4 (Công an các huyện, thành phố) đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với 6 nội dung chính và nhiều chỉ tiêu cụ thể với phương châm hành động “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, bám cơ sở, vì nhân dân phục vụ”.

Lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện các đơn vị, Cụm trưởng Cụm thi đua thuộc Công an Đắk Nông tham gia ký kết giao ước thi đua.

Các Cụm thi đua tập trung thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hình thức và biện pháp thi đua, đảm bảo cụ thể, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Chủ động dự báo sát, đúng và nắm chắc tình hình, tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp những chủ trương, quyết sách về công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. 

Phấn đấu làm giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020; tiếp nhận, thụ lý 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết đạt 90% trở lên, điều tra khám phá án chung đạt 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm tọng đạt tỷ lệ 95% trở lên. 

Tổ chức lực lượng, phương tiện làm tốt công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết nguyên Đán Tân Sửu 2021, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn...

Tập trung hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân theo đúng tiến độ của Bộ Công an. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các biện pháp, cách làm hay trong phong trào thi đua Vì ANTQ. 

Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua phải tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh phát triển từ hiệu quả Kế hoạch “Tôi làm Công an xã”....

Tổ chức kiểm tra chéo, thẩm định, chấm điểm định kỳ theo Qúy, 6 tháng, 1 năm giữa các đơn vị trong Cụm và giữa các Cụm với nhau. Điểm chấm dựa trên tiêu chí thang bảng điểm của Công an tỉnh, chỉ tiêu công tác giao năm 2021 và các tiêu chí khác.... Kết quả kiểm tra chéo và thẩm định điểm  của các đơn vị Cụm trưởng trong các đợt kiểm tra là cơ sở để suy tôn danh hiệu thi đua cuối năm của các đơn vị và các Cụm....

Minh Quỳnh