Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an tỉnh, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã đánh giá tình hình và những kết quả đạt được trong đợt I thực hiện kế hoạch “Tôi làm Công an xã”. Theo đó, trong 15 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Công an các xã trên địa bàn toàn tỉnh, gần 100 CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phát huy có hiệu quả vai trò của mình, luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, tích cực hỗ trợ lực lượng Công an xã thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát biểu giao nhiệm vụ.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của đợt I, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quyết nghị tiếp tục thực hiện đợt II kế hoạch “Tôi làm Công an xã” gắn với việc tăng cường lực lượng thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ xuất quân, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức –Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải quan tâm, tạo điều kiện để CBCS luân phiên thực hiện nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao. 

CBCS hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Công an các xã trên địa bàn toàn tỉnh.


Đối với mỗi CBCS được tăng cường trong lần này phải xác định rõ được vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, cùng với lực lượng Công an xã trên địa bàn toàn tỉnh bảo đảm tốt tình hình ANTT tại cơ sở, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh nhà bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân....

Sau lễ xuất quân, 115 cán bộ, chiễn sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã hăng hái lên đường về thực hiện nhiệm vụ tại Công an các xã trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian 22 ngày. 

Minh Quỳnh – Thanh Hải