Theo mô hình tổ chức mới đã được Bộ Công an phê chuẩn, Công an TP Đà Nẵng có 29 đơn vị cấp phòng, trong đó có 7 đơn vị thuộc diện hợp nhất, sáp nhập, bao gồm Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng về Công an TP.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã quyết định điều động, bổ nhiệm, bố trí các chức danh Trưởng phòng đối với các đơn vị vừa hợp nhất và một số đơn vị khác thuộc Công an TP Đà Nẵng. 

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an  cho các đồng chí cấp Trưởng phòng...
Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng nhận công tác tại các đơn vị mới hoặc các đơn vị hợp nhất. Một số các cán bộ đã giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Cảnh sát PCCC trước đây được điều động, bổ nhiệm giữ  chức Phó Công an quận huyện, phụ trách công tác PCCC...
Nhiều cán bộ cấp Phó phòng thuộc Cảnh sát PCCC được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương tại các đơn vị mới 
Đây là đợt điều động, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự sâu rộng nhằm hoàn thiện về lực lượng và bộ máy tổ chức của Công an TP Đà Nẵng theo đề án chung của Bộ Công an. 

Trước đó, Bộ Công an cũng đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Đình Chung, Giám đốc; Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.

Thân Lai