Thấu hiểu việc nâng cấp, phát triển lộ giao thông nông thôn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế tại vùng nông thôn, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động đã thu hút được sự hỗ trợ của hơn 45 lượt đoàn viên thanh niên Công an tỉnh An Giang và người dân địa phương tham gia.

CBCS Công an tỉnh An Giang cùng người dân nâng cấp đoạn đường giao thông nông thôn.

Đoạn đường được xây dựng bằng bê tông, chiều dài 260m, chiều rộng 3,5m, tổng kinh phí 135 triệu đồng do Hội Phụ nữ trong Cụm thi đua số 9 – Bộ Công an và Mạnh Thường Quân đóng góp.

Dự kiến đoạn đường sẽ được hoàn thành trong 3 ngày, từ ngày 6-8/5/.

Một số hình ảnh ghi nhận tại công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn:


Lĩnh - Như - Túc