Những học viên đang cai nghiện tại cơ sở được cấp căn cước công dân lần này là những người chuẩn bị kết thúc thời gian chữa bệnh, chuẩn bị được trở về với cộng đồng. Tới đây, Đội 3 sẽ tiếp tục tổ chức đợt cấp căn cước công dân cho các học viên còn lại.

CBCS Đội 3, Phòng QLHC về TTXH, Công an thành phố làm thủ tục cấp CCCD cho cán bộ và học viên tại cơ sở cai nghiện Gia Minh.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Toàn, Giám đốc cơ sở cai nghiện Gia Minh, việc CBCS Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố trực tiếp đến tổ chức cấp căn cước công dân cho cán bộ và học viên ở cơ sở là việc làm hết sức ý nghĩa. 

Vì, với cán bộ, nhân viên ở đây, do đặc thù công việc sang thành phố để làm thủ tục cấp CCCD gặp nhiều trở ngại. Đối với các học viên, việc có CCCD sau khi trở về sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ tái hoà nhập cộng đồng.

Văn Thịnh