Đến dự có Thượng tướng PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng TS. Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an – Chủ trì Hội thảo. 

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH báo cáo đề dẫn tại Hội thảo. Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, đến nay, Ban tổ chức Hội thảo nhận được gần 70 báo cáo khoa học. Từ nhiều góc độ tiếp cận, nội dung các báo cáo rất phong phú, đa dạng, thiết thực, phản ánh tương đối toàn diện về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC...

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, đã nghe các báo cáo tham luận với nội dung rất sâu sắc, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân. 

Các báo cáo khoa học, báo cáo tham luận đã đề cập tương đối toàn diện và sâu sắc về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, phát triển, những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát PCCC trong 55 năm qua; vai trò và những đóng góp của phong trào Toàn dân PCCC trong 15 năm. 

Trong đó, nhiều báo cáo của các nhà khoa học, những nhân chứng lịch sử đã bổ sung, cung cấp thêm được nhiều cứ liệu mới, làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn của lĩnh vực PCCC.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, thực tiễn 55 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đã chứng minh rằng, Cảnh sát PCCC là lực lượng có vai trò, vị trí, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, bảo vệ nhân dân, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, toàn diện của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các cấp, ngành, nhân dân. 55 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC đã khắc phục khó khăn, gian khổ, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều hy sinh, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường trực chữa cháy, CNCH, lập nhiều chiến công, thành tích, góp phần kiềm chế tình hình cháy, nổ; giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Bên cạnh đó, nhân dân, các tổ chức quần chúng PCCC cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại trong cuộc đấu tranh phòng, chống giặc lửa.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Thành với các đại biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị, ngay sau Hội thảo, Tổng cục Chính trị CAND phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của Cảnh sát PCCC cấp tỉnh, làm cơ sở đề xuất xây dựng quy hoạch thành lập Cảnh sát PCCC cấp tỉnh sát thực tế, đảm bảo tính khả thi. 

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an; Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực PCCC và CNCH; các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo, giảng dạy nghiệp vụ PCCC trong CAND căn cứ những nội dung đã thống nhất tại Hội thảo khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy... Tập trung triển khai công tác CNCH, tổng kết các mô hình công tác PCCC hoạt động có hiệu quả ở các địa phương để nhân rộng trong toàn quốc.

Minh Hiền