Ban tổ chức hội thảo nhận được 34 báo cáo khoa học tiếp cận chủ đề ở các góc độ khác nhau. Tham luận tại hội thảo, 7 ý kiến phát biểu của các chuyên gia, cán bộ kiểm tra đảng các cấp trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm sáng tỏ một số nhận thức chung về đơn thư khiếu nại tố cáo và việc giải quyết khiếu nại tố cáo, khiếu nại của ủy ban kiểm tra các cấp.

Trong đó, tập trung vào những nội dung chính như: tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy trình giải quyết tố cáo trong Đảng; tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo; nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ kiểm tra; hoàn thiện phương pháp, kỹ năng trong giải quyết tố cáo và xử lý sai phạm và thực hiện thông báo kết luận sau giải quyết tố cáo.

Hội thảo khoa học về giải quyết khiếu nại tố cáo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh, thông qua buổi hội thảo, những vấn đề lý luận và hành lang pháp lý được tìm hiểu sâu hơn, phân tích cụ thể, chi tiết hơn, những kinh nghiệm thực tiễn, bài học hay được đúc kết, phổ biến nhiều hơn và ngay cả những hạn chế, thiếu sót được nhìn nhận thẳng thắn hơn.

Nhiều biện pháp mà hội thảo đưa ra có tính khả thi cao và có giá trị thực tiễn. Đây là cơ sở để nâng cao công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại trong thời gian tới.

Đ.H.