Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Cục CSHS đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn lực lượng CSHS Công an các địa phương, các đơn vị trong Cục thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả. 

Tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phòng, chống tội phạm có tính chất chiến lược lâu dài với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng CSHS toàn quốc đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, cán bộ, chiến sỹ Cục CSHS với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các tổ chức tội phạm, đã khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, phức tạp, xuyên quốc gia, góp phần ổn định tình hình, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân; chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, bám tuyến, bám địa bàn, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản. Trong công tác đấu tranh chuyên án, hàng năm, tỷ lệ xác lập mới chuyên án, đấu tranh triệt phá ngày càng cao. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục CSHS lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ
ngày 15 đến 16-7

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích đã đạt được của Đảng bộ, cán bộ, chiến sỹ Cục CSHS trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các Đảng bộ Cục CSHS tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND; nhất là Nghị quyết số 51-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSHS; chủ trương của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới...

 Đáng chú ý, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp phù hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự; nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước...

Thứ trưởng Lê Qúy Vương tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục CSHS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ trưởng Lê Qúy Vương nêu rõ, Đảng bộ Cục CSHS cần thực hiện tốt các quy định của pháp luật tố tụng hình sự, bảo đảm chất lượng công tác điều tra, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; phòng ngừa chặt chẽ không để xảy ra tiêu cực trong quá trình điều tra...  

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục CSHS

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Cục CSHS thật sự trong sạch, vững mạnh. Từng đồng chí trong cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy viên gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; phát huy vai trò của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ... Mỗi cán bộ, đảng viên Cục CSHS phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện theo “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”...


Minh Hiền