Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Bộ Công an trình bày Báo cáo kết quả công tác trọng tâm triển khai thời gian qua; phương hướng công tác thời gian tới, nêu rõ: Thời gian qua, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 80 ngày 4/3/2020 về bảo đảm ANTT Đại hội, trong đó xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng Cục nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Phú Thọ. 

Trên cơ sở Kế hoạch của Bộ, các đơn vị, địa phương đã xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT Đại hội. Theo Kế hoạch của Tiển ban An ninh - Y tế về bảo đảm an ninh, y tế Đại hội, mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn theo đúng yêu cầu đề ra, phục vụ tổ chức thành công Đại hội.

Bộ Công an đã phối hợp tham  mưu với Ban Tổ chức Đại hội thành lập 5 Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban An ninh - Y tế, gồm 10 thành viên là đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương liên quan do đại diện lãnh đạo Bộ Công an làm Trưởng Tiểu ban để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, y tế Đại hội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Phiên họp thứ nhất

Tại phiên họp, Thường trực Tiểu ban ANTT Đại hội, Bộ Công an đã công bố Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh – Y tế thuộc Ban tổ chức Đại hội và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu ban ANTT, Tổ giúp việc… Các đại biểu tham dự phiên họp đã góp ý kiến, qua đó, Thường trực Tiểu ban ANTT tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các Kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, y tế Đại hội.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, huy động đồng bộ các lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội. Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, các thành viên Tiểu ban ANTT Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương, trong đó Thường trực Tiểu ban (Văn phòng) làm tốt vai trò thường trực, tham mưu, rà soát, đôn đốc, chủ động, tập hợp… 

Công an các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ về công tác bảo đảm ANTT Đại hội. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ tổ chức gặp mặt các đại biểu Công an tham dự Đại hội trước thời gian khai mạc Đại hội; phối hợp với các bộ phận chức năng của Ban Tổ chức Đại hội làm tốt công tác rà soát, xét duyệt chặt chẽ nhân sự Đại hội….

Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương liên quan triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa, sắp xếp phương tiện tại các khu vực diễn ra hoạt động của Đại hội, bảo đảm không để ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến quá trình tổ chức Đại hội; Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra an toàn PCCC…

Cục truyền thông CAND phối hợp với Tiểu ban An ninh – Y tế và Công an các đơn vị, địa phương xây dựng các tin, bài, phóng sự về các gương Công an điển hình tiêu biểu là người dân tộc thiểu số trong công tác bảo đảm ANTT. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Kịp thời cung cấp cho Tiểu ban Tuyên truyền – Khánh tiết phục vụ công tác tuyền truyền chung về Đại hội; Công an TP Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ các địa điểm diễn ra các hoạt động chính thức, bên lề Đại hội, tuyến đường di chuyển của đại biểu trên địa bàn thành phố và nơi ăn, nghỉ của đại biểu dự Đại hội…

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, các thành viên Tiểu ban An ninh – Y tế phát huy vai trò trong triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, y tế Đại hội theo chức năng nhiệm vụ được giao. Bộ Y tế chủ trì xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe đại biểu tham dự Đại hội và các lực lượng tham gia phục vụ Đại hội; UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cấp sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT Đại hội… Các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Tiểu ban An ninh – Y tế, Bộ Công an kịp thời trao đổi thông tin về thời gian, chương trình và kịch bản chi tiết tổ chức Đại hội để phục vụ công tác bảo đảm ANTT, y tế Đại hội…

 

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Đại hội là sự kiện cấp quốc gia (Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng ban Tổ chức), với gần 2.000 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc thiểu số cả nước và khoảng 300 đại biểu khách mời, gồm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là người dân tộc thiểu số... tham dự. Đại hội dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6, đầu tháng 7-2020.

Minh Hiền