Theo đó, trước tình hình tội phạm ngày càng diễn biến khá phức tạp, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác của Trung đoàn CSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời thực hiện tổ chức bộ máy theo quy định của Bộ Công an về lực lượng vũ trang tập trung chiến đấu, Công an TP Hà Nội đã đề xuất lãnh đạo các cấp đồng ý cho kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị, thành lập 5 Tiểu đoàn trên cơ sở tổ chức lại 16 Đại đội CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN).

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định tổ chức bộ máy mới cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động.

Quyết định nêu rõ, tổ chức bộ máy của Trung đoàn CSCĐ gồm 10 đầu mối trực thuộc: Ban Tham mưu, Ban Chính trị, Ban Hậu cần, Ban Huấn luyện, Đội Nghi Lễ Công an Thủ đô, Tiểu đoàn CSĐN và 4 Tiểu đoàn CSCĐ. 

Trong đó, Tiểu đoàn CSĐN được tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vũ khí huấn luyện kỹ chiến thuật, xây dựng lực lượng tại chỗ, đủ mạnh để chủ động ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trần Xuân