Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm tuyên truyền, giáo dục để CBCS nhận thức sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; đồng thời động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng.

Thượng tá Phan Đăng Hùng phát động thi đua tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phan Đăng Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao đề nghị CBCS toàn đơn vị làm tốt công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, nắm tình hình an ninh, trật tự tại các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, chủ động tổ chức tập huấn sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, huấn luyện phương án bảo vệ mục tiêu và các phương án khác khi có tình huống đột xuất xảy ra...

Các đại biểu ký giao ước thi đua.
CBCS tham dự buổi lễ.

Các đơn vị trực thuộc Trung đoàn đã ký giao ước thi đua lập thành tích đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


A.Quỳnh