Được thành lập trên cơ sở tách ra và kế thừa chức năng, nhiệm vụ của Trung đoàn CSBV mục tiêu trước đây, 5 năm qua, Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học – kỹ thuật theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Phạm Quốc Cương đã trao Bằng khen của Thủ tướng tặng tập thể Trung đoàn 

Đặc biệt đã thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ về “chấn chỉnh, nâng cao tư thế, lễ tiết, tác phong trong công tác vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu”, góp phần xây dựng hình ảnh của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ, CSBV mục tiêu nói riêng đẹp trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, CBCS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, quyết tâm bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao. Nhiều đồng chí đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tư lệnh CSCĐ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Phạm Quốc Cương biểu dương, khen ngợi sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những thành tích đạt được của Trung đoàn trong 5 năm qua.

Đồng chí Tư lệnh đề nghị Trung đoàn CSBV mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học – kỹ thuật tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước, luôn tự hào về truyền thống của dân tộc; yêu ngành mến nghề, có quân phong, quân kỷ, giữ nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh công tác và chiến đấu; khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Bên cạnh đó chủ động phối hợp, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có mục tiêu bảo vệ để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh các chủ trương, biện pháp, phương án đảm bảo an toàn mục tiêu. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS, đảm bảo xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra tại mục tiêu bảo vệ, không để bị động, bất ngờ...

Tại buổi gặp mặt, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Phạm Quốc Cương đã trao Bằng khen của Thủ tướng tặng tập thể Trung đoàn CSBV mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học – kỹ thuật. Đồng thời trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 12 cá nhân; trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng 4 tập thể và 13 cá nhân trực thuộc Trung đoàn.


An Quỳnh