Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2015, công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Cảnh sát PCCC thành phố và các cấp ủy có nhiều đổi mới, chủ động, kịp thời, giải quyết kiên quyết, dứt điểm từng nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là đã chỉ đạo thành công các Đảng bộ, chi bộ và Đại hội Đảng bộ Cảnh sát PCCC thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Chất lượng công tác trên mọi lĩnh vực đã từng bước đổi mới, đạt hiệu quả, một số lĩnh vực công tác có sự đột phá; thực hiện tôt việc đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Các Đảng bộ được trao tặng Giấy khen đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016, Đảng ủy Cảnh sát PCCC thành phố  yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đánh giá toàn bộ công tác xây dựng Đảng, chú trọng các mặt tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục; quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.

Đảng bộ Cảnh sát PCCC sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và cán bộ chiến sỹ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, chủ động phòng ngừa sai phạm của đảng viên; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nêu cao gương cán bộ, đảng viên theo tình thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)…

Qua công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cảnh sát PCCC thành phố phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác nghiệp vụ khác, đặt mục tiêu đạt cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ” của Chính phủ.

M.Hiền